Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
November 20, 2010
Image Size
225 KB
Resolution
600×848
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,618 (2 today)
Favourites
265 (who?)
Comments
77
Downloads
84
×
Blossom by ThuyAn Blossom by ThuyAn
Tam thê tứ thiếp fanart. Ngụy Kỳ Nhi x Ngụy Vô Song.

For [link] and [link] . Hope you like this :heart:
Add a Comment:
 
:iconashleyjordan:
ashleyjordan Featured By Owner May 21, 2014  Hobbyist General Artist
How graceful and elegant, gorgeous water colors and such a soft, subtle tone! Lovely work, this is beautiful
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner May 30, 2014
thank you :happybounce: 
Reply
:iconzkykyz:
zkykyz Featured By Owner May 27, 2013
ta cứ có cảm giác Kỳ Nhi nhìn phải nữ tính hơn tí nữa, nhưng mà bạn vẽ rất đẹp nha, nhìn rất mềm mại và ta cũng thích màu sắc của bức tranh này, thank nh nh
Reply
:iconhikarisaruwatari:
HikariSaruwatari Featured By Owner Jan 15, 2013  Hobbyist General Artist
,,Ò"ó,, cái này... đi nét = j zạ??? đẹp qá!!!
Reply
:iconainiakimoto:
AiniAkimoto Featured By Owner Jun 24, 2012
Đại chủ tử lạnh lùng của lòng te~ T^T nàng vẽ có thần lắm te thích lắm lắm cơ ^^
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Jun 25, 2012
cám ơn ^^
Reply
:iconainiakimoto:
AiniAkimoto Featured By Owner Jun 26, 2012
^^ nàng có twit hôg te thg lên twitter hơn khi rảnh có thể nói chiện vs nàng
Reply
:iconyuulius:
Yuulius Featured By Owner Dec 27, 2011
Ôi Ngụy Kỳ Nhi...*ngất*
Reply
:iconlankurosaki:
LanKurosaki Featured By Owner Aug 30, 2011  Hobbyist General Artist
Biiiiiiiiiiiiiiiiipppppp_________________________________________^_________________ i'm dead....handsome boooyyyssss..... XD
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Sep 6, 2011
:D
Reply
Add a Comment: